COVID - 19

Zákaz návštev do odvolania

Dom dôchodcov Oáza staroby na základe uznesenia Vlády SR zo dňa 30.09.2020 o vyhlásení núdzového stavu vydáva zákaz návštev v zariadení pre seniorov od 01.10.2020 do odvolania.

 

OPATRENIE NA ZAMEDZENIE ŠÍRENIA KORONAVÍRUSU COVID–19 A INÝCH RESPIRAČNÝCH OCHORENÍ

Vážení príbuzní a verejnosť, na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu Slovenskej rebubliky z dôvodu zvýšenej chorobnosti na akútne respiračné ochorenia, chrípkové a chrípke podobné ochorenia a šíriaci sa koronavírus COVID - 19 z dôvodu zabezpečenia hygienicko-epidemiologického režimu a na základe záväzného postupu pre poskytovateľov sociálnych služieb, ktorý vydalo MZ SR a MPSVR SR v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom COVID - 19, zariadenie pre seniorov spracovalo krízový plán, ktorého obsahom je plán preventívnych opatrení, plán opatrení v prípade karantény.

Krízový plán upravuje preventívne postupy pri výskyte podozrivých a potvrdených prípadov koronavírusu COVID-19 u klientov alebo zamestnancov zariadenia DD Oáza staroby n.o. Prináša základné informácie o ochorení COVID-19, návrh postupov a opatrení, ktoré smerujú k zabráneniu šírenia ochorenia a postupy v prípade väčšieho rozšírenia ochorenia.

 

Krízový-plán.doc (230912)

 

1.Ako znižiť riziko infekcie.pdf (232,7 kB)

2. Ruska_navod_letak.pdf (955,3 kB)

3. 10_odporucani_ked_ste_doma_COVID-19.pdf (314,7 kB)

4. Co_robit_ak_ste_chory_COVID-19.pdf (338,7 kB)

5. Socialny_odstup_COVID-19.pdf (4 MB)

6. Pomoc_sebe_a_druhym_COVID-19.pdf (287,3 kB)

7. Čo musíte vedieť o COVID 19.pdf (53,6 kB)

8. Čestné vyhlásenie.docx (10,8 kB)

9. Správna technika umývania rúk.doc (130,5 kB)