COVID - 19

Plán uvoľňovania opatrení v DD Oáza staroby v súvislosti s ochorením COVID - 19

Na základe Plánu postupného uvoľňovania opatrení v oblasti sociálnych služieb, ktorý vypracovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR je možné pristúpiť k zmierňovaniu prijatých opatrení a povinností, vrátane umožnenia návštev v pobytových zariadeniach sociálnych služieb podmienených odkázanosťou.

Vzhľadom na to, že v našom zariadení zabezpečujeme sociálnu službu fyzickým osobám, ktoré patria k rizikovým skupinám v súvislosti s nákazou COVID-19, musíme byť neustále veľmi opatrní a dbať na dodržiavanie potrebných hygienických opatrení. Za účelom ochrany života a zdravia prijímateľov sociálnej služby v našom zariadení s účinnosťou od 01.07.2020 do odvolania uvoľňujeme  návštevy svojím prijímateľom  sociálnych služieb pri dodržiavaní nasledovných podmienok:

  • Oznámenie návštevy: Odporúčame ohlásiť návštevu vopred z dôvodu zabezpečenia organizácie návštev. Neohlásené návštevy nebudú mať umožnený vstup do zariadenia.
  • Kontaktná osoba pre návštevy: sociálny pracovník zariadenia: PhDr. Veronika Marková – 0904 960 427
  • Počet návštevníkov u jedného prijímateľa:Maximálne 2 osoby nad 15 rokov
  • Návštevné hodiny: Pondelok až Piatok:  od 14:00 hod. - do 14:45 hod.; od 15:00 hod. - do 15:45 hod.
  • Vstupná kontrola: Zabezpečenie hygieny pri vstupe (dezinfekcia rúk). Kontrola zdravotného stavu návštevy (meranie telesnej teploty) a zápis do dennej evidencie návštev, ktorej súčasťou je aj čestné prehlásenie o zdravotnom stave návštevníka a uvedenie jeho cestovateľskej anamnézy.
  • Priestory pre návštevy: Návštevy môžu byť realizované v areály zariadenia na určených a označených miestach. Máme vytvorený externý priestor pre návštevy pred budovou zariadenia. V prípade nepriaznivého počasia sa návštevy budú realizovať v spločenskej miestnosti.
  • Podmienky pre návštevníkov: Návšteva sa môže realizovať pri dodržaní prísnych hygienicko – epidemiologických podmienok. Ochranné pomôcky si zabezepečuje návšteva. Návšteva používa po celý čas rúško a ochrannné rukavice. Podávanie stravy a nápojov nie je počas návštevy povolené. Dotyky počas návštevy nie sú povolené a vzájomná vzdialenosť fyzických osôb musí byť dodržaná minimálne 2 m.
  • Po ukončení návštevy: Po každej návšteve bude priestor dezinfikovaný (stoly, stoličky, kľučky, dotykové plochy). Určený čas medzi jednotlivými návštevami je ¼ hodiny z dôvodu dezinfekcie priestoru.

plan-a-rezim-navstev DD Oáza staroby.docx (42509)

 

 

OPATRENIE NA ZAMEDZENIE ŠÍRENIA KORONAVÍRUSU COVID–19 A INÝCH RESPIRAČNÝCH OCHORENÍ

Vážení príbuzní a verejnosť, na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu Slovenskej rebubliky z dôvodu zvýšenej chorobnosti na akútne respiračné ochorenia, chrípkové a chrípke podobné ochorenia a šíriaci sa koronavírus COVID - 19 z dôvodu zabezpečenia hygienicko-epidemiologického režimu a na základe záväzného postupu pre poskytovateľov sociálnych služieb, ktorý vydalo MZ SR a MPSVR SR v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom COVID - 19, zariadenie pre seniorov spracovalo krízový plán, ktorého obsahom je plán preventívnych opatrení, plán opatrení v prípade karantény.

Krízový plán upravuje preventívne postupy pri výskyte podozrivých a potvrdených prípadov koronavírusu COVID-19 u klientov alebo zamestnancov zariadenia DD Oáza staroby n.o. Prináša základné informácie o ochorení COVID-19, návrh postupov a opatrení, ktoré smerujú k zabráneniu šírenia ochorenia a postupy v prípade väčšieho rozšírenia ochorenia.

 

Krízový-plán.doc (230912)

 

1.Ako znižiť riziko infekcie.pdf (232,7 kB)

2. Ruska_navod_letak.pdf (955,3 kB)

3. 10_odporucani_ked_ste_doma_COVID-19.pdf (314,7 kB)

4. Co_robit_ak_ste_chory_COVID-19.pdf (338,7 kB)

5. Socialny_odstup_COVID-19.pdf (4 MB)

6. Pomoc_sebe_a_druhym_COVID-19.pdf (287,3 kB)

7. Čo musíte vedieť o COVID 19.pdf (53,6 kB)

8. Čestné vyhlásenie.docx (10,8 kB)

9. Správna technika umývania rúk.doc (130,5 kB)