Informácie o nás

Dom dôchodcov Oáza staroby, n.o. bol založený 28.05.2003. 

Zariadenie pre seniorov má kapacitu 30 miest.

Bývanie je zabezpečované v dvojposteľových bunkách. Bunky majú vlastné hygienické zariadenie (debarierizácia hygienických zariadení prebehla v roku 2016), sú vybavené nábytkom (skrine, lôžka, nočné stolíky...), ako aj polohovateľnými lôžkami pre imobilných klientov. 

Stravovanie je obyvateľom zabezpečené prostredníctvom vlastnej kuchyne.  

Dom dôchodcov spolupracuje s tímom lekárov - všeobecný lekár, urológ, chirurg, psychológ, stomatológ, diabetológ - ktorí sa starajú o zdravie obyvateľov. 

O duchovný život obyvateľov sa starajú evanjelický a katolícky pán farár, príp. rehoľná sestra.

Za platbu 470,- € / mesiac zariadenie obyvateľom poskytuje:

 • bývanie v dvojposteľových bunkách
 • stravovanie 
 • upratovanie obytných jednotiek
 • zaopatrenie v rozsahu bielizne, toaletných a hygienických potrieb
 • pranie, čistenie, žehlenie osobného prádla
 • poskytovanie pomoci na zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov
 • kadernícke a holičské služby
 • duchovné služby - návštevy katolíckeho, aj evanjelického pána farára
 • obyvateľom je k dispozícii poradenstvo, môžu sa zapájať do záujmovej činnosti
 • zabezpečenie potrebných liekov
 • lekárska starostlivosť
 • a iné.

Cieľom DD Oáza staroby je poskytovať obyvateľom čo možno najkvalitnejšie sociálne služby.